Оголошення про проведення конкурсних торгів

Сумська обласна громадська організація «Клуб «Шанс» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торгина закупівлю дизельного пального для мобільної амбулаторії СОГО «Клуб «Шанс» (Автобусу Богдан).

Дана закупівля необхідна для забезпечення надання комплексних профілактичних послуг уразливим групам населення Сумської області «Забезпечення безперервності послуг в сфері протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ на етапі переходу на державне фінансування в Сумській області», що фінансується МБФ «Альянс громадського здоров’я» угода №67-GF-19 від 01.01.2019 року.

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг:

Назва Кількість Додаткова інформація

(термін придатності/номер лоту/додаткові характеристики/інше)

1 Дизельне пальне 1 362

літрів

Лот №1/ якісне ліцензоване пальне згарантійним терміном  придатності відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів»


Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг –

Щомісячно, з моменту підписання договору по 30 червня 2019 року.

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, робіт та послуг Документи, які підтверджують відповідність технічним вимогам
Дизельне пальне Тендерна пропозиція

Додаток №1 до Тендерної пропозиції, сертифікат якості

Умови закупівлі – безготівковий розрахунок Тендерна пропозиція
Інформація про організацію (назва організації, код ЄДРПОУ, адреса юридична та фактична організації, контактний телефон, е-mail., ПІБ керівника, назва банку в якому відкритий рахунок, номер рахунку та МФО банку) Інформаційна довідка про організацію
Наявність заправок в Сумській області Лист що містить інформацію про заправки в Сумській області
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Право на здійснення підприємницької діяльності та забезпечення якості Для підприємств (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в якому зазначаються основні види діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності) та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується).

Склад тендерної пропозиції:

 1. Тендерна пропозиція у формі Додатку №1 до Тендерної пропозиції, цінової пропозиції, комерційної пропозиції, офіційного листа, іншої форми.
 2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).
 3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).
 4. Довіреність на відповідальну особу або керівника яка має право підпису документів.
 5. Інформаційна довідка про організацію (назва організації, код ЄДРПОУ, адреса, номер телефону, е-mail., прізвище, ім’я та по батькові керівника організації, номер рахунку, назва банку в якому обслуговується організація, МФО банку) з даними на посадову особу яка уповноважена здійснювати зв’язок з постачальниками (ПІБ, посада, номер  телефону, е-mail.).
 6. Лист що містить інформацію про заправки в Сумській області.
 7. Сертифікат якості палива.

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками :

Дейнега Валентина Леонідівна, відповідальна за закупівлі, адреса :

м. Суми, пров. Інститутський, 1/1, номер телефону (0542) 77-50-37, 095-795-32-72, телефаксу (0542) 77-50-07, e-mail  val.deynega@gmail.com .

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою розглядатися не будуть.
 2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).
 3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
 6. Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А 4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацієютендерних пропозицій.
 7. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну прийманнятендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і повертається організацією на адресу відправника.
 8. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • Учасник ознайомлений  з Кодексом поведінки постачальників (http://network.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Kodeks-povedinki-postachalnikiv.pdf).
 • участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

Україна, індекс 40022, місто Суми, пров. Інститутський, буд. 1/1, поверх 1.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з 18 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року – з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за київським часом.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

 «01» квітня 2019 року, до 12 год. 00 хв. за київським часом.

РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ВІДБУДЕТЬСЯ:

«01» квітня 2019 року, о 13 год. 30 хв. за київським часом за адресою:  Україна, 40022, місто Суми, пров. Інститутський, буд. 1/1, поверх 1.

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі учасники, які подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції.

Методика обрання переможця конкурсних торгів. Спочатку серед поданих тендерних пропозиційКомітетом із затвердження закупівлі Організатора відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора конкурсних торгів обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем конкурсних торгів.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 3 робочі дні. Копії всіх документів за результатами даного конкурсу будуть надсилатись організації-донору на затвердження. Після затвердження останньою вони можуть бути оприлюднені. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надіслання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів поштою або електронною поштою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *